Tin tức

Các xu hướng và tin tức mới nhất

DẠY KỸ NĂNG THÔNG MINH TRÊN CHÓ

Đây là kỹ năng được dạy trên chó dịch vụ, nhưng chó nhà cũng có thể học được kỹ năng này. Kỹ năng không vâng lời khi nhận được lệnh, hay còn…

07/09/2022

Xem thêm

PHẢI LÀM GÌ KHI BỊ CHÓ CẮN ?

Chó cắn gây ra vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần.  ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM NGAY LẬP TỨC KHI BỊ CHÓ CẮN Có hai việc cần phải làm ngay lập tức khi bị…

25/08/2022

Xem thêm