Tin tức

07Th9

DẠY KỸ NĂNG THÔNG MINH TRÊN CHÓ

Quản Trị Tin tức

Đây là kỹ năng được dạy trên chó dịch vụ, nhưng chó nhà cũng có thể học được kỹ năng này. Kỹ năng không vâng lời khi nhận được lệnh, hay còn được gọi là từ chối thông minh, “đây là một khái niệm được dùng trong huấn luyện chó” đặc biệt là chó dẫn […]

31Th8

Tại sao chó thể hiện tính dục quá mức

Quản Trị Tin tức

Bạn có thể cảm thấy xấu hổ trước hành vi của chú chó của mình, khi chúng leo lên lưng chó khác, đồ vật hoặc hành động ôm chân người thể hiện tính dục. Đây là hành vi tự nhiên, bình thường của chó – và không chỉ chó đực mà thỉnh thoảng có thể […]

25Th8

PHẢI LÀM GÌ KHI BỊ CHÓ CẮN ?

Quản Trị Tin tức

Chó cắn gây ra vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần.  ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM NGAY LẬP TỨC KHI BỊ CHÓ CẮN Có hai việc cần phải làm ngay lập tức khi bị chó cắn là liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền và chăm sóc y tế. Vết cắn của […]